Învățământul românesc se naște în tinda Bisericii și se scrie mai întâi cu buchia Ceaslovului, copios invocat de marele Creangă în Amintirile sale... Generații de români integri s-au format sub îndrumarea dascălilor de biserici sau a preoților, învățători în satele de odinioară. Distrugerea lentă a acestei tradiții a avut consecințe dramatice în sânul societății: inversarea sistemului de valori, alterarea gândirii etice, egoismul și lipsa dragostei, toate „exersate”astăzi la scară națională.

Image


Centrul nostru a fost inițiat din dorința de a împleti educația școlară cu cea creștină. Proiectul vizează conturarea unor personalități complete, insuflate de duhul credinței, care pun la mare preț valorile morale, culturale și dragostea față de aproapele.


Printre obiectivele noastre se mai numără: dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și a spiritului de echipă, a capacităților de interconexiune socială și relaționarea de grup, educația pentru sănătate, dezvoltarea psiho-somatică armonioasă, educația ecologică, respectul pentru natură și mediul înconjurător, educația artistică, stimularea creativității, educația pentru timp liber.

Centrul nu presupune o activitate aducătoare de profit. Copiii provenind din familiile cu o situație materială normală plătesc o sumă modică, menită să acopere strict cheltuielile legate de hrană, educație, curățenie și utilități. Se acordă reduceri și gratuități pentru cazurile defavorizate, în urma întocmirii unei anchete specifice, de către un asistent social, angajat al Arhiepiscopiei București lor, și în limita locurilor disponibile.

 

                

Image

Parohia „Sf. Haralambie - Flămânda”
Strada Olimpului, Nr. 17
București, Sector 4 România;
Tel. 021.335.50.85; 0723.998.961;
E-mail: contact@sfantulharalambie.ro

„Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 10:14)