Pr. Paroh Prof. Prodean Dr. David PESTROIU 


1. Studii (în România și în străinătate)

A) În ţară:
a) Nivel primar şi gimnazial: cls. I-II (1979-1980)– Şc. Gen. 146, Bucureşti, cls. II-VIII (1981-1987) – Şc. Gen. 174, Bucureşti,
b) Nivel de liceu şi colegiu: cls. IX-X (1987-1989) – Liceul de Matematică – Fizică „Gh. Lazăr” – Bucureşti, anul I-V (1989-1994) – Seminarul Teologic Bucureşti, absolvit cu media 9, 70,
c) Nivel universitar: anul I-IV (1994-1998) – Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, absolvită în 1998, cu media 9,83,
d) Nivel postuniversitar: Master’s – Studii Aprofundate (1998-1999), în specializarea Pastorală şi Misiune, la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, absolvite cu media 9,80,
e) Nivel doctoral: - admis cu media 10 la stagiul de doctorat în Teologie, forma cu frecvenţă, specializarea Misiologie şi Ecumenism, absolvent al tuturor formelor de evaluare la acest nivel (examene, referate şi colocvii),

- doctor în teologie, din data de 5 februarie 2004, în urma susţinerii tezei: Prozelitismul iehovist şi atitudinea Bisericilor creştine din vremea noastră.

B) În străinătate – la nivel postdoctoral: bursă de bref séjour, obţinută din partea Comitetului Catolic de Colaborări Culturale, pentru cercetare şi studiu misiologic, în Biblioteca Universităţii Pontificale Gregoriene din Roma, ianuarie 2009.

 
2. Participări și comunicări la Conferințe, Simpozioane etc.

 • în calitate de profesor de religie la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Bucureşti, în perioada 1991-2000, am fost organizator al mai multor acţiuni de promovare a creaţiei de icoane în rândul tinerilor artişti: excursii de documentare la mânăstiri, tabere de creaţie pe lângă mânăstirile Cheia şi Sâmbăta de Sus(1995-1996), expoziţii cu icoane pictate de copii în numeroase centre culturale din Bucureşti; participări anuale la manifestările prilejuite de Festivalul „Icoana din sufletul copilului”;
 • co-organizator al vizitei tematice şi de documentare, pentru membrii Ligii Tineretului Ortodox Român, „La izvoarele ortodoxiei” (Grecia, nov.1995);
 • participant la Conferinţa Tineretului Ortodox din Europa: Tinereţe şi Misiune, Responsabilitate şi Mărturie(Atena, mai 1996), în calitate de reprezentant al Ligii Tineretului Ortodox Român;
 • co-organizator al simpozionului dedicat Zilei Naţionale a României, desfăşurat sub înaltul patronaj al Ambasadei României în Republica Elenă, incluzând, printre altele, o expoziţie iconografică, realizată de elevii Liceului de Artă „N. Tonitza” şi un concert de colinde interpretate de corul Seminarului Teologic Bucureşti (Atena, 1 dec.1996);
 • co-organizator al manifestărilor cultural-religioase prilejuite de sfinţirea unui sediu al Comunităţii Ortodoxe a românilor din Roma, Italia: expoziţie iconografică la Accademia di Romania, realizată de elevii Liceului de Artă „N. Tonitza”, concerte ale corului Seminarului Teologic Bucureşti, primire la Sanctitatea Sa, Papa Ioan Paul al II-lea (1997);
 • organizator şi participant activ (inclusiv moderator de conferinţe religioase), la toate Festivalurile anuale „Filocalia”, ale Ligii Tineretului Ortodox Român, din perioada 1994-1998, cuprinzând ample manifestări cultural-religioase: conferinţe ale unor invitaţi remarcabili ai teologiei româneşti sau duhovnici cu renume, concerte religioase, expoziţii de artă creştină, pelerinaje şi tabere tinereşti ortodoxe;
 • participant la Sesiunea de comunicări ştiinţifice, cu deschidere internaţională, „TIMP ŞI SPAŢIU” – 28-29 martie 2005, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, unde am susţinut prelegerea: Prezenţa „timpurilor finale” în concepţiile sectare actuale;
 • invitat conferenţiar principal: Fenomenul „Codul da Vinci” criticat din perspectivă ortodoxă, conferinţă susţinută la Sinaia, în 12 dec. 2006, în organizarea parohiilor ortodoxe şi a liceelor locale;
 • participant la simpozionul internaţional: Biserică şi misiune în contextul interculturalităţii, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2 iulie 2008), unde am prezentat conferinţa cu titlul: Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate;
 • co-organizator al unei mese rotunde, în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, prilejuită de vizita delegaţiei Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Cantonul Vaud, Elveţia şi întâlnirea cu conducerea Facultăţii, cu cadre didactice care predau disciplina Misiologie şi Ecumenism, precum şi cu numeroşi studenţi (21 oct. 2008);
 • participant la simpozionul internaţional Statutul religiei şi instrucţia şcolară, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti (30 oct. 2008), unde am prezentat prelegerea: Religia ortodoxă – o disciplină şcolară a toleranţei.participant la masa rotundă : Pr. prof. dr. Ion Bria (1929-2002), organizată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, unde am susținut conferința: Pr. Prof. Dr. Ion Bria – un misionar al Ortodoxiei (8 aprilie 2009).
 • participant la Simpozionul internațional Libertate și responsabilitate. Inițiative și limite în dialogul religios  (4-6 mai 2009), organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde am susținut conferința: „Religious Dialogue in Postmodernity. Necessity, chanches, perspectives”, publicată în volumul simpozionului, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, pp. 252-263.
 • participant la Conferința internațională „Relevanța operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală. Direcții noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii și unității Bisericii”, organizată la Sibiu, între 14-16 mai 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde am susținut prelegerea „Pr. prof. dr. Ion Bria – misionar al Ortodoxiei”, publicată în volumul Conferinței.
 • participant la Simpozionul științific internațional „Însemnătatea vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea și slujirea Bisericii”, organizat la Sibiu, între 16-17 octombrie 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde am susținut prelegerea „Propovăduirea Evangheliei – imperativ misionar în opera Sfântului Vasile cel Mare”, publicată în volumul Conferinței.
 • participant la Simpozionul științific internațional „Știința teologiei și științele vremii”, organizat la Iași, între 28-30 octombrie 2009, de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde am susținut prelegerea „Aspecte ale teologiei defensive în opera Sfântului Vasile cel Mare”, publicată în volumul Conferinței.

3. Interviuri și emisiuni la TV și Radio (selectiv)

A) Prezenţe la TV şi în ştirile Agenţiilor de Presă, în ordine cronologică (selectiv): 
- Televiziunea B1 TV, emisiunea Maşina adevărului , moderator: Radu Moraru – tema: „Despre Martorii lui Iehova” (2004);
- Realitatea TV, emisiunea Actualitatea zilei, invitat în studio, împreună cu pastorul penticostal Ioan Bochian – tema: „Despre prozelitism” (2005);
- Trinitas TV, filmare în Biserica Flămânda, realizatoare: Ștefania Iordache – tema: „Eu şi duhovnicul meu” (oct.2007);
- Trinitas TV, în studio cu Raiu Catalin – tema: „After-school la Parohia Flămânda” (nov.2007);
- Trinitas TV, în studio cu Cristian Tufan – tema: „Despre Postul Crăciunului” (dec.2007);
- Trinitas TV, în studio cu George Vâlcu – tema: „Despre horoscoape” (ian.2008);
- Trinitas TV, emisiunea Atelier biblic, în studio cu Cristian Tufan – „Despre păcat” (ian.2008);
- Trinitas TV, emisiunea Atelier biblic, în studio cu Cristian Tufan – tema: „Despre interpretarea Scripturii” (ian.2008);
- Trinitas TV, emisiunea Paşii pelerinului, film documentar realizat de Ștefania Iordache, privind pelerinajul duhovnicesc de hramul Parohiei Flămânda, Sf. Haralambie (ian.-feb.2008);
- Televiziunea TVRM, în studio cu George Pruteanu, moderator: Carmen Fulger – tema: „Religia în liceu” (Nu vrem liceu fără Dumnezeu! – noul proiect al Legii Învăţământului propune scoaterea studiului Religiei de la licee - 18 feb.2008);
- Trinitas TV, emisiunea Știinţă şi Religie, moderator: pr. conf. dr. Gh. Istodor – tema: „Știinţă şi credinţă la mişcările advente” (18 feb. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Cuvântul lui Dumnezeu – lectura a 10 sfinte evanghelii în Biserica Flămânda – pericope din cuprinsul săpt. a IV-a a Postului Mare – realizator: Ionuţ Păun (martie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Despre toleranţă” (26 martie 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Jurnalul Trinitas, realizatoare: Didi Medan, tema: interviu despre participarea la Sărbătoarea evreiască Purim, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel (26 martie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Despre pericolul alcoolismului” (27 martie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Despre depresie” (28 martie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Despre violenţa în şcoli şi licee” (29 martie 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Atelier biblic, în studio cu Cristian Tufan – tema: „Parusia Domnului în diferite interpretări” (9 apr. 2008)
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre violenţă la adolescenţi” (20 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre copiii maltrataţi de părinţi” (21 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre lipsa educaţiei familiale a copiilor singuri, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate” (22 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Creşterea numărului divorţurilor: cum pot fi rezolvate conflictele inerente care apar într-o căsnicie” (23 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre viciul fumatului” (24 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre viciul băuturii: statisticile arată că românii cheltuie foarte mulţi bani pe băuturi alcoolice” (25 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre milostenie, pe baza studiului Universităţii Harvard, care arată că oamenii capabili să facă ceva pentru alţii sunt mai fericiţi” (26 apr. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Despre cumpătare, în contextul trecerii de la post la hrana de dulce” (27 apr. 2008);
- Trinitas TV, în studio cu George Vâlcu, tema: „Pelerinaj în Ţara Sfântă, însoţit de credincioşi şi studenţi” (12 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Despre teama exagerată de boli a unor semeni de-ai noştri” (19 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Fascinaţia exagerată faţă de OZN-uri şi fenomene inexplicabile” (20 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Rolul duhovnicului în luarea unor decizii importante ale vieţii” (21 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Importanţa studiului individual în adolescenţă; combaterea flagelului plagierii materialelor din reţeaua internet” (22 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Influenţa literaturii de consum, a cărţilor cu subiecte violente asupra tinerilor” (23 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Teribilismul adolescentin” (24 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Provocarea de a fi mamă” (25 mai 2008); 
- Trinitas TV, emisiunea Jurnal Trinitas, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Prezentarea manifestărilor de comemorare (slujbă de pomenire) a Diac. prof. dr. Petre I. David” (28 mai 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Discreţia în suferinţă” (10 iunie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Traficul de fiinţe umane” (11 iunie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Robotica: omul-maşină” (12 iunie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Responsabilitatea omului faţă de natură” (13 iunie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Anxietatea omului modern” (14 iunie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Fatalismul” (15 iunie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Toleranţa religioasă în rândul tinerilor” (16 iunie 2008);
- Televiziunea Acasă TV, rubrica Povestiri de noapte – prezentarea săvârşirii ritualului ortodox al Tainei Cununiei (7 iulie 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Dezvoltarea unor relaţii între tineri pornind de la discuţiile de pe internet” (10 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Prezenţa televizorului în viaţa cotidiană a românilor” (11 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Scăderea natalităţii” (12 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Copiii suferinzi de autism” (13 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Bolile cardiace la români” (14 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Pericolul înstrăinării de natură a copiilor” (15 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Creşterea consumului de droguri în România şi, mai ales, în Bucureşti” (16 iul. 2008);
- Trinitas TV, rubrica Studii, realizatoare: Didi Medan, tema: „Nemulţumirea românilor faţă de calitatea vieţii” (17 iul. 2008);
- ROMPRES, interviu pt. agenţie de presă, preluat de publicaţii scrise, audio şi TV, tema: „Liderul carismatic şi grupurile debusolate, „ingredientele” unei mişcări religioase” (20 iul. 2008);
- ROMPRES, interviu pt. agenţie de presă, preluat de publicaţii scrise, audio şi TV, tema: „Secta Vidrenilor – un caz de interpretare traumatizantă a preceptelor religioase” (6 aug. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Jurnal Trinitas, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Adormirea Maicii Domnului – semnificaţii teologice” (12 aug. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Jurnal Trinitas, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Prezentarea hramului de vară al Parohiei Flămânda – Adormirea Maicii Domnului” (15 aug. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Jurnal Trinitas, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Prezentarea susţinerii examenelor de definitivat şi gradul didactic II la disciplina Religie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, a Universităţii din Bucureşti” (24 aug. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Texte biblice controversate privind Sfânta Treime” (17 sep. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Dumnezeu Creatorul şi Proniatorul” (1 oct. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Sfânta Tradiţie” (15 oct. 2008);
- Televiziunea ALFA TV, în studio cu alţi 3 invitaţi, tema: „Pro sau contra legalizării prostituţiei?” (21 oct. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Ediţie specială (în direct), în studio cu Cătălin Raiu, tema: „Despre Sfinţitele Moaşte. Pelerinaj în Dealul Patriarhiei, prilejuit de venerarea Moaştelor Sf. Dimitrie Cel Nou şi ale Sf. Ap. Pavel (27 oct. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Jurnal Trinitas, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Prezentarea revederii de 10 ani de la terminarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, a Universităţii din Bucureşti, promoţia 1998” (30 oct. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Jurnal Trinitas, realizatoare: Cătălina Dima, tema: „Prezentarea Simpozionului internaţional Statutul Religiei şi instrucţia şcolară, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, a Universităţii din Bucureşti” (31 oct. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Despre îngeri” (5 nov. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Despre Preacinstirea Maicii Domnului şi serbarea Intrării Maicii Domnului în Biserică” (19 nov. 2008);
- Televiziunea ROMÂNIA DE MÂINE, emisiunea Ecumenica, în studio cu Sorin Bejan, tema: „Postul Crăciunului” (23 nov. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Lumina faptelor bune, moderator: pr. consilier Mihnea Susan, tema: „Centrul Educaţional Sfântul Haralambie – proiect cultural-filantropic al Parohiei Flămânda” (27 nov. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Despre cinstirea Sfintelor Icoane şi a Sfinţitelor Moaşte” (3 dec. 2008);
- Trinitas TV, Ediţie specială de Crăciun, în studio cu pr. lect. dr. Gheorghe Holbea, consilier patriarhal, moderator: Cătălin Raiu, tema: „Întruparea Fiului lui Dumnezeu” (25 dec. 2008);
- Trinitas TV, emisiunea: Știri, interviu despre serbarea hramului bisericii – Sf. Haralambie (10 feb. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Judecata particulară”;
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Duminica fiului risipitor” (15 feb. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Diac. Cristian Tufan, tema: „Judecata de Apoi” (22 feb. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Știri, realizator: pr. Mihai Gojgar, tema: „Liturghia Darurilor Înainte Sfințite” (4 mar. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Despre libertate și har în Cap. 5 al Epistolei către Galateni” (5 mar. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Despre blândețe și bunătate” (12 mar. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Despre cumpătare” (16 mar. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Despre smerenie” (23 mar. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Știri, tema: Masa rotundă: „Pr. prof. dr. Ion Bria (1929-2002)” – la Facultatea de Teologie a Universității din București (8 aprilie 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Despre bucuria Învierii” (21 apr. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Despre slujirea lui Dumnezeu” ( 28 apr. 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Formarea spirituală și stăruința în fapte bune ( 7 mai 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Moartea spirituală – consecință a păcatului”( 1 iunie 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Milostivirea lui Dumnezeu”( 23 iunie 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Zidirea duhovnicească”( 21 august 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Viața parohiilor, realizator: pr. Visarion Alexa, tema: Parohia Flămânda (14 septembrie 2009);
- Pro TV, emisiunea Frumusețe pe muchie de cuțit, interviuri despre fiul duhovnicesc Dimitrios Mihail Alexander Curelescu (24 octombrie 2009);
- Trinitas TV, emisiunea Biblia în istorie, realizator: Dănuț Caloian, tema: „Libertatea în Hristos” ( 30 noiembrie 2009);


B) Interviuri la Radio Trinitas (selecţie)

- Cătălina Dima: Despre hramul de iarnă al Parohiei Flămânda – Sfântul Haralambie (2006, 2007, 2008);
- Cătălina Dima: Despre hramul de vară al Parohiei Flămânda – Adormirea Maicii Domnului (2006, 2007, 2008);
- Diac. Nicolae Dima: Despre familia creştină, din punct de vedere misionar (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sfântul Ciprian al Antiohiei (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre cinstirea Sfintelor Icoane (2006);
- Pr. Eduard Doroşincă: Despre cinstirea îngerilor şi sfinţilor (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre cinstirea îngerilor (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sfântul Grigorie Palama (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre astrologie şi horoscoape (2006); 
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre cinstirea Sfintei Cruci (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sfânta Treime (2006); 
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sfânta Duminică (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Spovedanie (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre rugăciunile pentru cei răposaţi (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre bolile sufleteşti şi trupeşti şi vindecarea lor (2006);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre necesitatea unui lăcaş de cult (2006);
- Ciprian Olinici: Semnificaţia religioasă a praznicului Intrării Maicii Domnului în Ierusalim (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre aşa-zisa „magie albă” şi influenţa ei demonică asupra copiilor (2007);
- Ciprian Olinici: Semnificaţia religioasă a praznicului Adormirii Maicii Domnului (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sfântul Maxim Mărturisitorul (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sfântul Vasile cel Mare (2007);
- Cătălina Dima: Cum l-am cunoscut pe Patriarhul Teoctist? (emisiune realizată cu prilejul trecerii Preafericirii Sale la cele veşnice – 2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre vrăjitorie (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre preacinstirea Maicii Domnului (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre cinstirea sfinţilor (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre îngerul păzitor (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Sâmbăta Morţilor (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre viaţa veşnică (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre Parusie şi Judecată (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre post (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre milostenie (2007);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre misiunea laicilor în Biserică (2007);
- Cătălina Dima: Despre valoarea unei trapeze creştine parohiale (2007);
- Ciprian Olinici: Despre pelerinajul efectuat în Israel, Egipt şi Iordania (2008); 
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre cinstirea Sfinţitelor Moaşte (2008)
- Ciprian Olinici: Despre amenajarea unui after-school ortodox (2008);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre necesitatea prezenţei icoanelor în sălile de clasă (2008);
- Pr. Ciprian Apetrei: Tâlcuirea Evangheliei Duminicii a 5-a din Postul Mare (13 aprilie 2008);
- Toma: Despre acţiunile sociale de la Parohia Flămânda (2008);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre superstiţii (2008); 
- Ciprian Olinici: Tâlcuirea Evangheliei Duminicii a 5-a după Paşti (2008);
- Diac. Bogdan Ţifrea: Despre necesitatea orei de Religie în şcoală (2008).
- Toma: Despre hramul Bisericii – Sf. Haralambie (10 feb. 2009),

- Diac. Bogdan Țifrea: Despre opțiunile elevilor față de frecventarea orei de Religie (mai 2009),
- Pr. Dumitru Dumitrică (Biserică și societate): Maica Domnului, ocrotitoarea Parohiei Flămânda (17 aug. 2009),
- Diac. Bogdan Țifrea: Ora de Religie și școala (21 aug. 2009).

C) Interviuri la alte posturi de radio: 
- Interviu acordat postului de radio local al Bisericii Catolice din Sarrono, Italia (1999);
- Interviu acordat Radio România Cultural (rep. Hristina Colotelo), despre semnificaţia colindelor străbune şi programul concertului de colinde al Patriarhiei Române (2007);
- Invitat în studio la Radio Reîntregirea, Alba Iulia, împreună cu pr. conf. dr. Mihai Himcinschi (7 aug. 2008).

 
4. Funcții deținute de-a lungul timpului

A) Sacerdotale:
- absolvent al examenului de capacitate preoţească, sesiunea 1994, având calificativul excepţional, media 9,71.
- diacon, hirotonit în 12 dec. 1999, pe seama Paraclisului Radu-Vodă;
- preot, hirotonit în 24 iun. 2000, pe seama Parohiei Daia, Protoieria Giurgiu-Sud;
- duhovnic, hirotesit în 25 iun. 2000, la slujba de instalare în parohie;
- obţin gradul I preoţesc (2004);
- transferat paroh, în 15 oct. 2004, la Parohia Flămânda, Protoieria III Capitală;
- hirotesit iconom stavrofor, în 16 iun. 2008, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
B) Didactice: 
- 1991-2000: profesor de Religie la Liceul de Arte Plastice „N. Tonitza”, Bucureşti; 
- responsabil al unui cerc pedagogic la nivelul sectorului 1 (1996-1997), 
- autorul unei programe alternative de Religie pentru Licee de Artă (cls. IX-XII), vizată la nivel I.S.M.B., 
- 1994-1998: supraveghetor de noapte cu atribuţiuni de pedagog la Seminarul Ortodox Bucureşti,
- 1998-2000 şi 2002-2005: profesor de specialitate(discipline teologice) la Seminarul Teologic Bucureşti,
- 2000-2001: profesor de specialitate(discipline teologice) la Seminarul Teologic Giurgiu,
- 1998: absolvent cu media 9,60 al examenului de titularizare pe posturi de Religie în învăţământ,
- 2005: obţin gradul I didactic în învăţământul preuniversitar;
- 2004-în prezent: lector universitar doctor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian, a Universităţii din Bucureşti.
C) Civice:
- 1994-1998: secretar general executiv al Ligii Tineretului Ortodox Român (organizaţie naţională);
- 1999-în prezent: vicepreşedinte al Fundaţiei Forum – O lume pentru mâine.

 
5. Publicații

- Cărţi
- Martorii lui Iehova - sunt ei creştini?, col. „Călăuza ortodoxă”, Ed. Româniacreştină, Bucureşti, 1999, 228 pp.;
- Ortodoxia în faţa prozelitismului Martorilor lui Iehova, Ed. InseiPrint, Bucureşti, 2005, 280 de pagini;

- Studii
1. „Frica de Dumnezeu, între neînfricarea atee şi groaza eshatonului sectant”, în: BORom, An CXXII, 5-8/ 2004, pp. 251-260;
2. „Congresele şi mijloacele educative, factori ai prozelitismului iehovist. Atitudinea ortodoxă faţă de ele”, în: Cand, An XV, 1-2/2005, 10 pp.;
3. „Prezenţa timpurilor finale în concepţiile sectare actuale”, prelegere susţinută în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „TIMP ŞI SPAŢIU” – 28-29 martie 2005, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din Bucureşti, publicată în vol.: Timp şi spaţiu. O abordare din perspectiva ştiinţelor umaniste, coord. conf. dr. Lucreţia Vasilescu, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 122-129;
4. „Fenomenul Codul da Vinci criticat din perspectivă ortodoxă”, conferinţă susţinută la Sinaia, în 12 dec. 2006, publicată în Anuarul Facultăţii de Teologie „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 535-545;
5. „O epistemologie teologică a Imnului Acatist la Rugul Aprins”, studiu publicat în antologia Rugul Aprins şi Stareţul Daniil Sandu Tudor, coordonator: prof. univ. dr. Aurelia Bălan Mihailovici, Col. „Rugul Aprins”, Ed. Panaghia,Vatra Dornei, 2007, pp. 67-78.
6. „Ecumenismul – între susţinere şi contestare”, în: Rteol, 3/2007, pp. 319-345 şi în Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universităţii din Bucureşti, 2007, pp. 419-447.
7. „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de manifestările oculte”, în: GBis, 7-9/2008, pp. 268-278.
8. „Studiu introductiv”la volumul Eu sunt învierea și viața..., cântece, colinde, poezii și scenete de Paști, carte tipărită cu binecuvântarea P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Editura Tridona, Oltenița, 2007, pp. 5-14;
9. „Misiunea Bisericii Ortodoxe în postmodernitate”, în: „Theologia Pontica”, revista Centrului de Cercetari Teologice Interculturale și Ecumenice „Sf. Ioan Cassian”, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius”, Constanța, Anul II (2009), nr. 1, ianuarie-martie, pp. 130-145;
10. „Religia ortodoxă – o disciplină școlară a toleranței”, prelegere susținută la simpozionul internațional Statutul religiei și instrucția școlară, organizat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București (30 oct. 2008), publicată în volumul Conferinței (în curs de publicare);
11. „Aspecte misionare actuale privind Sfânta Liturghie”, în: Altarul Reîntregirii, Serie nouă, Anul XIV, Nr. 1, ianuarie-aprilie, 2009, pp. 129-155 și în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, 2008, pp. 199-218;
12. „Religious Dialogue in Postmodernity. Necessity, chanches, perspectives”, conferință susținută la Simpozionul internațional din 4-6 mai 2009, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, publicată în volumul: Libertate și responsabilitate. Inițiative și limite în dialogul religios, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, pp. 252-263;
13. „Spre viața veșnică” - studiu privind riturile funebre ortodoxe, din perspectivă misionară, în curs de publicare într-un volum tematic, la Arhiepiscopia Bucureștilor;
14. „Aspecte pastoral-misionare și educative ale colaborării dintre profesorul de religie și preot”, în Almanah bisericesc 2009, Editura Episcopiei Giurgiului, pp. 161-169;
15. „Pr. prof. dr. Ion Bria – misionar al Ortodoxiei”, prelegere susținută în cadrul Conferinței internaționale „Relevanța operei Părintelui Profesor Ion Bria pentru viața bisericească și socială actuală. Direcții noi de cercetare în domeniul doctrinei, misiunii și unității Bisericii”, organizată la Sibiu, între 14-16 mai 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga”, publicată în volumul Conferinței;
16. „Propovăduirea Evangheliei – imperativ misionar în opera Sfântului Vasile cel Mare”, prelegere susținută la Simpozionul științific internațional „Însemnătatea vieții și operei Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea și slujirea Bisericii”, organizat la Sibiu, între 16-17 octombrie 2009, de către Mitropolia Ardealului și Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, publicată în volumul Conferinței;
17. „Aspecte ale teologiei defensive în opera Sfântului Vasile cel Mare”, prelegere susținută la Simpozionul științific internațional „Știința teologiei și științele vremii”, organizat la Iași, în 29-30 octombrie 2009, de către Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” , publicată în volumul Conferinței;
18. „Combaterea ocultismului în opera Sf. Vasile cel Mare”, în Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” a Universității din București, 2009 (în curs de apariție).

- Articole, recenzii, prefeţe

1. „Filocalia – vol. IV”, în: GBis, An LI, 5-7/1994, pp. 130-131;
2. „Manualele teologice pentru Seminar – o necesitate”, în: Cuvânt de suflet, periodic al Redacţiei Culturale a Seminarului Teologic Ortodox Bucureşti, Nr. 2/1997, pp. 1-2;
3. „Tactici şi procedee prozelitiste iehoviste”, în: Cuvânt din suflet, revista Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul, Bucureşti, Nr. 2/2003, pp. 1,4;
4. „Premiile nădejdilor noastre – Serbarea de sfârşit de an şcolar de la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Bucureşti”, în: GBis, An LXIII, 5-8/2004, pp. 183-189;
5. „Prefaţă”la volumul Fecioara astăzi pe Cel mai presus de fiinţă naşte..., colinde, poezii şi scenete de Crăciun, carte tipărită cu binecuvântarea P.S.Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Tridona, Olteniţa, 2006, pp. 7-10;
6. „Prefaţă”la volumul Eu sunt învierea şi viaţa..., cântece, colinde, poezii şi scenete de Paşti, carte tipărită cu binecuvântarea P.S. Dr. Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, Editura Tridona, Olteniţa, 2007, pp. 5-14;
7. „Începutul şi sfârşitul mântuirii este dragostea – predică la Duminica a XIX-a după Rusalii”, în: Lumina de Duminică, An IV, Nr. 40(154), 5 oct. 2008, p. 5;
8. „Semnificaţii teologice ale darului”, în Lumina de duminică, An IV, Nr. 51(165), 21 decembrie 2008, p. 2.
9. „Buna Vestire – anunțul păcii dintre Dumnezeu și creație”, în Ziarul Lumina, An V, Nr. 69 (1271), 25 martie 2009, p. 8-9;
10. „Deschiderea cărții”, în Ziarul Lumina, An V, Nr. 69 (1271), 25 martie 2009, rubrica: „Îndreptar canonic”, p. 10.
 6. Participări în proiecte și centre de cercetare

- membru al Centrului Naţional de Studii Misionare şi Ecumenice „Sfântul Apostol Pavel”, organizat în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Valahia” din Târgovişte
 
- expert în cadrul Proiectului european DOCIS („Dezvoltarea unui sistem operațional al calificărilor din învățământul superior din România” - POSDRU /2/1.2./S/2, 2008 – 2011), promovat de Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social (ACPART), în colaborare cu Comisia Națională pentru calificările profesionale (CNCP) – Franța, Universitatea din București și Universitatea Politehnică București.

Vă rugăm să sprijiniți lucrarea filantropică a Parohiei Flămânda, desfășurată prin intermediul Centrului Educațional-Social „Sf. Haralambie”, completând formularul 230, prin care redirecționați către noi 3,5% din impozitele pe care deja le-ați plătit statului în anul 2022. Formularul poate fi depus la biserica noastră sau trimis/depus la sediul ANAF de pe raza domiciliului Dvs. 


Puteți dona prin virament bancar folosind informațiile de mai jos:

Parohia Flamanda
CUI 11840429
Strada Olimpului, nr. 17, Sector 4, București, Cod Postal 040196
IBAN RO13RNCB0069148248380001

Va multumim si-L rugăm pe Dumnezeu sa Va rasplateasca in lumina harului sau, cu sanatate si bun spor in toate!