Complexul Parohial

Arhiepiscopia Bucureștilor
Parohia Flămânda
Str. Olimpului nr. 17

Complexul parohial ortodox cuprinde:

  • Biserica – monument istoric (sec. al XVIII-lea), cu hramurile: Sf. Mc. Haralambie (10 februarie) şi Adormirea Maicii Domnului (15 august), ctitorie veche a boierilor Istrate vel-vornicul, Constantin Creţulescu, Mihail vel-logofătul, precum şi a Breslei croitorilor, restaurată după cutremurul din 1977 prin grija pr. Iulian Stoicescu, beneficiind de execuţia remarcabilă a pictorului Grigore Popescu. În trecut s-a numit „Flămânda” sau „Săraca” din două motive: de la mahalaua cu acelaşi nume, aflată în apropiere şi spre a arăta caracterul social-filantropic al acestei biserici – loc de adăpost şi hrană al pelerinilor săraci veniţi la marile praznice de la Mitropolie (la început, chiar s-a numit „schitişorul din vale”), fiind situată lângă latura sudică a Dealului Patriarhiei. S-a numit şi „Biserica Maicii Domnului”, atât pentru unul din hramuri, cât şi pentru păstrarea la iconostas a icoanei „Kazanskaia” – menţionată de N. Iorga între icoanele făcătoare de minuni din Bucureşti.
  • Casa parohială mare – edificată în 1935, prin grija pr. Gheorghe Davidescu, unde își are sediul Centrul Educațional-Social „Sfântul Haralambie” (grădiniță și after-school ortodoxe). Tot aici se află reședința parohului.
  • Casa parohială mică – oficiul parohial.

Având în vedere activitățile educaționale desfășurate, incinta (curtea) este securizată și monitorizată video permanent. Pentru a intra în biserică în afara programului curent al slujbelor, vă rugăm sunați la video-interfon sau să ne contactați telefonic. Vă mulțumim pentru grija arătată copiilor noștri!

Vă rugăm să sprijiniți lucrarea filantropică a Parohiei Flămânda, desfășurată prin intermediul Centrului Educațional-Social „Sf. Haralambie”, completând formularul 230, prin care redirecționați către noi 3,5% din impozitele pe care deja le-ați plătit statului în anul 2022. Formularul poate fi depus la biserica noastră sau trimis/depus la sediul ANAF de pe raza domiciliului Dvs. 


Puteți dona prin virament bancar folosind informațiile de mai jos:

Parohia Flamanda
CUI 11840429
Strada Olimpului, nr. 17, Sector 4, București, Cod Postal 040196
IBAN RO13RNCB0069148248380001

Va multumim si-L rugăm pe Dumnezeu sa Va rasplateasca in lumina harului sau, cu sanatate si bun spor in toate!